درختی از بلور

درختی از بلور

در سرمایی بس بیکران
در صدای مدهوش کننده سکوت
صدای شیونی چنگ بر سکوت می کشید

تولستوی و مبل بنفش نینا سنکویچ

کتاب تولستوی و مبل بنفش

کتاب تولستوی و مبل بنفش در مورد زندگی شخصی نینا، کوچکترین خواهر یک خانواده ۵ نفری، خانواده ای که پس از جنگ جهانی دوم از اروپا به آمریکا کوچ کرده اند.