بازی گروهی زگ (ZAG)

وقتایی که چندتا دوست باهم جمع میشیم، دوست داریم که بازی های گروهی انجام بدیم، بیاین ببینیم زگ چیه؟

دماوند دورت بگردم!

یه برنامه دو روزه که از جبهه جنوبی شروع شد و پس از پیمایش ۳۳ کیلومتری در جبهه شمال شرقی(روستای ناندل) به اتمام رسید