سنگ کاغذ قیچی رضاعسکری انتخاب بازی کننده

بازی رو کی شروع کنه؟

سنگ، کاغذ، قیچی این نوع بازی رو همه بلدیم اگر خواستید فعالیت بازی رو بیشتر کنید میتونید به جای تکون دادن فقط مشتبه جای سنگ خودتون رو بغل کنیدقیچی دستاتون…