من رضا عسکری هستم، با این تیپ خارق العاده ای که میبینید و در حالی که شیش سالمه، در مراسم عاشورا در روستامون هستم، جایی که تا همین الانم، هم دلم و هم حواسم اونجاست.

آخر هفته ها پدرم با لندرور زرد رنگش و به همراه مادرم که قابلامه غذا رو توی پارچه پیچیده بود، مارو میبردن به کوه های نزدیک روستا، عشق به کوه و کوهستان از همون زمان و با دیدن شوق و سرعت پدرم در بالارفتن از کوه در من ایجاد شد.

رضا عسکری سال 88 برای اینکه خرج تحصیلم کم بشه رفتم دانشگاه صنعتی شاهرود و شروع به خوندن حسابداری کردم، اینجا بود که با کوه و کوهنوردی آشنا و عضو گروه کوهنوردی دانشگاه شدم.