یه حسابدار که روزای هفته میره سرکار و آخر هفته میزنه بیرون!

میشه کارمند بود و خیلی کارها کرد!