در سوگ

مادرم
مست آن بوی تو ام
فکر دیدار تو، جانِ روزگارانم بود

زندگی

زندگی شیرین است؟

زندگی تک تک این اوقات است
سایه ای، بوی سیبی، طعم توتی، خنده‌‌ی فرزندی

تغذیه-در-کوهستان

مشکلات تغذیه در کوهستان

احتمالا وقتی هممون میریم کوهستان با مشکل تغذیه در کوهستان مواجه خواهیم شد، در این پست به برخی از اون مشکلات میپردازم

گرمازدگی

و اینک گرمازدگی …

یکی از اتفاقاتی که در فصول گرم اتفاق می افتد، گرمازدگی است، در این مطلب سعی شده به این موضوع از ابعداد مختلف بپردازم.