گیاهان

گیاهان

نام فارسینام رایجنام علمیزمان مشاهدهمکان مشاهدهنکات جذابتصویر
شابیزکAtropea – Belladonnaشهریور 402پارک ملی کیاسربلادونا در ایتالیایی به معنای “زن زیبا” است
ارکیدهخرداد 402مازندران-روستای منزل درهتهیه وانیل از ریشه این گیاه
کیسه کشیشکیسه چوپانخرداد 402مازندران-روستای منزل دره
گل جالیزخرداد 402مازندران-سنگده
سنبله ارغوانیخرداد 402مازندران-روستای منزل دره
جوسیخکخرداد 402مازندران-روستای منزل دره
خیارکخرداد 402مازندران-گدوک
گیس پیرزنخرداد 402مازندران-روستای منزل دره
ریشه سیکلامانخرداد 402مازندران- سنگدهکاملا سمی
فرفیونشیرسگخرداد 402مازندران-روستای منزل دره
گندم نیاخرداد 402مازندران-روستای منزل درهاز اجداد گندم امروزی
سرفیلیخرداد 402مازندران-روستای منزل درهاگه خوب دقت کنی سر فیل میبینی
فلومیسخرداد 402مازندران-روستای منزل دره
خاسخرداد 402مازندران- سنگده
کفشکخرداد 402مازندران-روستای منزل دره
گل گاو زبان وحشیخرداد 402مازندران-روستای منزل دره
چشم خروسخرداد 402مازندران-گدوک
بابونه کاذبخرداد 402مازندران-روستای منزل دره
نوعی یونجهخرداد 402مازندران-روستای منزل دره
ثعلب غده انگشتیخرداد 402مازندران-روستای منزل دره
هزارخارخرداد 402مازندران-روستای منزل درهگلبرگ ها به سختی جدا میشود
نوک لک لکیسوزن چوپانخرداد 402مازندران-روستای منزل دره
گل آفتاب روخرداد 402مازندران-روستای منزل دره
فراموشم مکنخرداد 402مازندران-روستای منزل دره
دانه قناریخرداد 402مازندران-روستای منزل دره
گل ماهورخرداد 402مازندران-روستای منزل دره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *