صورت-جریان-وجه-نقد-تلفیق

وقتی یک شرکت فرعی رو تحصیل میکنیم با وجه نقد اول دوره چطور برخورد کنیم؟

 

وقتی داری صورت جریان وجه نقد تلفیق میزنی، اون آخر کار میرسی به اینکه با وجه نقد اول دوره شرکت فرعی تحصیل شده طی دوره، چه باید بکنی؟

 

خب هیچ طبقه خاصی برای تخصیص وجه نقد اول دوره شرکت فرعی تحصیل شده نداریم، اما باید یه راهی باشه.

تو این شرایط باید در انتهای صورت جریان وجه نقد، بعد از “خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد” و “مانده موجودی نقد در ابتدای سال” این عنوان رو بیاریم:

موجودی نقد اول دوره شرکتهای فرعی تحصیل شده

 

آیا نظر خاصی در اینباره دارید؟ بنظرتون طبقه دیگه ای هم میشه این رقم رو نشون داد؟ برام تو قسمت نظرات بنویسید