آرشیو دسته بندی: سفرهای داخلی

درب بطری پلاستیکی

درب بطری پلاستیکی

آقای کاپیتان هم دست به کار شد و درب بطریش رو بهم داد.

تخت جمشید-رضا-عسکری-رضاعسکری-هیچهایک-شیراز-10

سفر به جنوب- روز چهارم تخت جمشید

در راه تخت جمشید مثل هر روز دیگه که تو شیراز بودیم از خواب حدود ساعت 8 بیدار شدیم و چون من دیدم که طرح جمع آوری علوفه برای آهوان پناهگاه حیات وحش میاندشت تو سایت دونیت قطعی شده و من بعد از چهار روز ازش خبردار شدم، سریعا شروع کردم به تهیه یک پیغام […]

رضا عسکری رضاعسکری بندرعباس هیچهایک

سفر به جنوب- روز پنجم بندرعباس

  امروز روز بندرعباس هست بزن تا بریم. صبح زدیم بیرون و بعد از خریدن کلی خوراکی از یه سوپری تو همون نزدیکی رفتیم سمت خروجی شهر بسمت بندرعباس.  با عوض کردن دوتا ماشین خودمون رو به خروجی شهر، میدان زمزم رسوندیم و از اونجا باید با یه ماشین دیگه خودمون رو به پلیس راه شیراز-فسا میرسوندیم. […]