آرشیو دسته بندی: سفرهای داخلی

تخت جمشید-رضا-عسکری-رضاعسکری-هیچهایک-شیراز-10

سفر به جنوب- روز چهارم تخت جمشید

در راه تخت جمشید مثل هر روز دیگه که تو شیراز بودیم از خواب حدود ساعت 8 بیدار شدیم و چون من دیدم که طرح جمع آوری علوفه برای آهوان پناهگاه حیات وحش میاندشت تو سایت دونیت قطعی شده و من بعد از چهار روز ازش خبردار شدم، سریعا شروع کردم به تهیه یک پیغام […]

رضا عسکری رضاعسکری بندرعباس هیچهایک

سفر به جنوب- روز پنجم بندرعباس

  امروز روز بندرعباس هست بزن تا بریم. صبح زدیم بیرون و بعد از خریدن کلی خوراکی از یه سوپری تو همون نزدیکی رفتیم سمت خروجی شهر بسمت بندرعباس.  با عوض کردن دوتا ماشین خودمون رو به خروجی شهر، میدان زمزم رسوندیم و از اونجا باید با یه ماشین دیگه خودمون رو به پلیس راه شیراز-فسا میرسوندیم. […]

hitchhike rezaaskari.ir هیچهایک بجنورد رضا عسکری

سفر به بجنورد در مسیر خالد نبی

دیشب بهمراه میرکو که تو سایت ووف میزبانش شده بودم، تو مزرعه خوابیدیم، صبح حدود ساعت 9 بعد از خوردن صبحونه طبق قرار قبلیمون کوله هارو که بسته بودیم برداشتیم و لب جاده به انتظار اولین ماشین، دیری نگذشت که اولین و دومین و سومین و ماشین های پیاپی رو هیچهایک کردیم البته چون دیشب […]

خالدنبی-رضا-عسکری-هیچ-هایک-هیچهایک-hitchhike-2

خالدنبی ،مقصد اصلی روز سوم

    امروز روز خالدنبی هست. صبح جمعست امروز و یه هیاهویی از ساختمون بغلی که یک مدرسست میاد، جالبه برام “حسنی به مکتب نمیرفت وقتی میرفت جمعه میرفت” یه سرک کشیدم دیدم نه اینطوریام نیست و اشتباه از من بوده مث اینکه روز رای گیری دور دوم مجلس هستش، سریع اومدم خونه و قبل […]