آرشیو دسته بندی: چکاد داخلی

دماوند دورت بگردم!

یه برنامه دو روزه که از جبهه جنوبی شروع شد و پس از پیمایش 33 کیلومتری در جبهه شمال شرقی(روستای ناندل) به اتمام رسید