پدر رهاعسکری رضاعسکری دلنوشته

پدر

پدر، برق نگاه تو 
اشکهای رنگین الماست
همچون نوری درشب های تاریک منه
گرمی دستان پینه خورده تو
نوازشگر روح منه 
اوج نگاه تو
مامنی برای پرواز منه

یاری ام کن
فریاد رسم باش
مهربانم باش
پایداروثابت قدم
غرورباش واستوار
مهتاب من باش
رنگین کمان زندگی ام باش
توتک درخت جاده زندگی ام باش
توجریان زندگی من باش
توپدر باش و
دوست داشتنی …….

من رها عسکری هستم

من رهام!

چند سالی هست که شروع به گفتن احساس و درکم از پیرامونم به زبان شعرنو، کرده ام.