آرشیو دسته بندی: دانستنی ها

Contact Reza Askari

جملات جالب و تامل برانگیز

پنجاه سال اول زندگی ما، غالبا در تلاش برای احقاق حقوقمون می‌گذره. با تمام وجود به دنبال تایید اجتماع هستیم. می خوایم که دور و بری‌هامون بهمون احترام بگذارن. امیدواریم همسایه‌هامون دستمون داشته باشند. کلی وسیله‌ی مختلف میخریم که اصلا بهشون احتیاجی نداریم و خودمون رو به شدت تحت فشار قرار می‌دیم تا پولی به […]